Privata sessioner

I det rehab Sala har att erbjuda har vi en rad olika träningsformer där man kan boka in privata sessioner. En privat session är ett bra sätt att säkerställa att man får full uppmärksamhet eftersom en av våra tränare kommer att vägleda och observera dig hela vägen igenom. Våra tränare är utbildade inom en rad olika områden och de kommer att kunna se hur du ligger till formmässigt, vilket innebär att de kan ge dig råd och demonstrera övningar du kan göra för att förbättra din träning. Eftersom de ser dig från ett utomstående perspektiv kan de enkelt se vad du behöver arbeta mer på, och de vet även hur de ska hjälpa dig att ta dig dit.

Träna upp din core

rehab salaEtt av de träningssätt som rehab Sala kan hjälpa dig med är det så kallade core-byggandet, det vill säga att träna upp styrka och stabilitet. Core-träning fokuserar på mag- och ryggpartiet, och tanken bakom det är att man ska få en balanserad muskelgrund för att klara av dagliga aktiviteter av olika slag. I vårt stillasittande samhälle är det lätt att man lägger till med vanor av olika slag som leder till värk, såsom till exempel att man fördelar vikten felaktigt när man sitter ned – Men med coreträning kan man stärka de muskler som är involverade. På så sätt kommer musklerna att hjälpa dig med att sitta på ett korrekt sätt, vilket leder till en över lag bättre hälsobild.

Bedöma din status

Det vi börjar med när vi tar oss an en klient, det vill säga dig, är att bedöma ditt tillstånd. Det är viktigt för oss att veta vilken nivå du ligger på formmässigt för att vi ska kunna gå vidare och ge dig den träning du behöver. Vi kommer även att bedöma ditt hälsotillstånd som del av den processen, och kolla efter saker såsom obalans eller snedhet i ben och leder. Många som kommer till oss har obalans i ryggraden eller roterade höfter, och då kan vi ta hänsyn till det i coreträningen för att dels göra träningen uthärdlig och dels få bukt med problemet.

Sätt upp ett mål

rehab salaEfter att vi på rehab Sala tillsammans med dig har kommit fram till hur du ligger till och i vilken form du är i kommer vi att sätta upp mål. Många finner att det är enklare att träna om de har ett mål att sikta på, och vi kommer därför hjälpa dig med att hitta ett. När det gäller coreträning finns det dock inget mål som gör att man blir ”färdig”, för man kommer aldrig att nå en nivå där alla problem försvinner för all framtid. Målen handlar därför istället om saker såsom att man ska klara av att göra vissa övningar utan ansträngning, eller att man ska klara av att träna hemma efter en viss mängd handledning och så vidare. Vilka mål som passar dig återstår att se!

Öka gradvis

I många fall måste man börja sin träning på en väldigt grundläggande nivå, antingen på grund av skador eller obalans eller helt enkelt för att man är otränad. Och då ingår det i träningen att man ökar ansträngningsnivån gradvis för att man ska komma upp i en bra nivå. Beroende på vilka mål man har satt för sin träning kan ökningen se olika ut, men alla som tränar tillsammans med oss kommer att avsluta sin träning på en mer avancerad nivå än den påbörjades.